คุณรู้จักร้านลิลลี่ดอทคอมจากที่ไหนค่ะ
ค้นหาจาก Google
เพื่อนบอกต่อ
โบว์ชัวร์
สื่อนิตยาสาร
ป้ายประกาศ
เว็บลิ้ง
อื่นๆ

เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com

บทความ
เช็คระดับความอ้วนและภาวะเสี่ยง (อ่าน 3077/ตอบ 0)

การจะประเมินว่าอ้วนหรือไม่ เรามิได้ประเมินจากการดูด้วยสายตาอย่างเดียว

แต่จะประเมินจาก ดัชนีมวลกาย ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย

มีวิธีการประเมินง่ายๆแต่ได้ผลดีได้แก่

  • ดัชนีมวลกาย BMI (body mass index)
  • วัดเส้นรอบเอว Waist circumference

ดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)

การวัดปริมาณไขมันในร่างกายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เครื่องมือในการวัด

 จึงใช้ดัชนีมวลกายมาวัด ค่าที่ได้มีความแม่นยำพอสมควร

และสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย วิธีวัดก็สะดวก

สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย BMI = น้ำหนัก (กก)
ส่วนสูง (ม)²

MI สามารถวัดได้ง่ายโดยวัดส่วนสูงและน้ำหนักและคำนวณตามสูตร
โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงค่านี้
 จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย
ข้อระวัง BMI ใช้ประเมินปริมาณไขมันในผู้ที่มีกล้ามมากๆไม่ได้
 และประเมินในผู้ที่กล้ามเนื้อลีบจากสูงอายุไม่ได้

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ระดับความอ้วน และภาวะเสี่ยง

  ภาวะเสี่ยงต่อโรค

น้ำหนัก

BMI
กก/ตารางเมตร
Obesity class
ระดับความอ้วน
เส้นรอบเอว
ชาย < 40 นิ้ว
หญิง < 35 นิ้ว
ชาย > 40 นิ้ว
หญิง > 35 นิ้ว
น้ำหนักน้อย <18.5   --- ---
น้ำหนักปกติ 18.5-24.9   --- ---
น้ำหนักเกิน 25-29.9   เพิ่ม สูง
โรคอ้วน 30-34.9 1 สูง สูงมาก
35-39.9 2 สูงมาก สูงมาก
อ้วนมาก >40 3 สูงมากๆๆ สูงมากๆๆ
  • ภาวะเสี่ยงต่อโรค หมายถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง ความดันโลหิตสูง

          และโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง

  • ผู้ป่วยที่มีเส้นรอบเอวมากแม้ว่า BMI จะปกติก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นกัน

         จะเห็นได้ว่าท่านที่มีดัชนีมวลกายตั้ง 25 ขึ้นไปโดยเฉพาะมีเส้นรอบเอวมากว่า

         40 นิ้วในชาย 35 นิ้วในหญิงจะต้องเริ่มรักษาอย่างจริงจัง


      วัดเส้นรอบเอว Waist circumference

ค่ารอบเอวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
  • ชาย >40 นิ้วหรือ 102ซม.
  • หญิง > 35 นิ้วหรือ 88 ซม.
  • การวัดเส้นรอบเอวจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในอวัยวะภายในช่องท้อง

         หากมีไขมันช่องท้องมาก จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

        มากกว่าไขมันที่อยู่ตามแขนหรือขา ผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน แต่เส้นรอบเอวไม่เกิน

        กลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่มาก

  • วิธีการวัดเส้นรอบเอว วัดรอบเอวระดับกึ่งกลางกระดูกสะโพกส่วนบนสุด

         และขอบล่างของกระดูกซี่โครงให้ขนานกับพื้น และต้องวัดขณะหายใจออกเท่านั้น


ลิลลี่ดอทคอมสวัสดีค่ะ
//